No Image

Protokół ustalonych zasad

24 września 2021 Madry_Pan 3

W prawie każdej klimatycznej relacji istnieje coś zwanego formalnie protokołem ustalonych zasad. Jest to zbiór reguł i zachowań, do których ma się zastosować i których przestrzegać uległa osoba. Może to dotyczyć tylko spotkań w zamkniętej przestrzeni mieszkania czy hotelu, może też sytuacji przebywania we dwoje wśród obcych jak i znajomych […]

No Image

Protokół/system ustalonych zasad w relacji bdsm

24 października 2018 Madry_Pan 20

Każda relacja opiera się na ustaleniach dokonanych przez osobę Dominującą. To ona definiuje np.: zakres swojej decyzyjności nad osobą uległą, zasięg własnej kontroli w życiu codziennym drugiej strony, sposób odnoszenia się do siebie przez su. Może to być sposób werbalny, czyli decyzja o tym jak su ma się do niego […]